Bang Hội

Thành lập và gia nhập Bang Hội

2013-08-30 16:08:24

Người chơi sau một số nhiệm vụ sẽ mở được chức năng Bang Hội, người chơi có thể nhấp vào đây để đi vào giao diện bang Hội

Người chơi có thể chọn gửi đơn gia nhập vào các bang hội đang có hoặc tự tạo ra Bang hội cho mình. Sau khi đã có Bang Hội, người chơi có thể đi vào được khu vực chính của Bang Hội

Trong Bang Hội có 3 chức năng chính gồm

Thông Tin Bang Hội, Bang Chiến, Bảng Xếp Hạng Bang Hội

Thông Tin Bang Hội:

Bạn có thể kiểm tra thông tin bang hội của mình cũng như của bang hội khác

Bang Chiến

Diễn ra vào 20:15-20h45 mỗi ngày

Bảng Xếp Hạng

Có thể xem danh sách Top 10 bang hội hiện tại

 

Bình luận:


Một số sự kiện khác
Cẩm Nang
0%
x