Máy chủ mới

S179 - Byakuren
  • Mừng Sinh Nhật Naruto Đại Chiến 2 Tuổi Mừng Sinh Nhật Naruto Đại Chiến 2 Tuổi
  • [HOT] Khai Mở S179 - Byakuren [HOT] Khai Mở S179 - Byakuren
  • [Sự kiện] Hàng Nóng 1 Đồng cực ĐÃ - 20/08 [Sự kiện] Hàng Nóng 1 Đồng cực ĐÃ - 20/08
  • Hệ thống 2T SUPPORT Hệ thống 2T SUPPORT
  • Phiên bản 9.0 : Nguyệt Nhãn - Tsukuyomi vĩnh cửu Phiên bản 9.0 : Nguyệt Nhãn - Tsukuyomi vĩnh cửu

Tin Tức