Máy chủ mới

S171 - Shitō
  • Ưu Đãi Đặc Biệt - Mua 1 Tặng 1 (31/07) Ưu Đãi Đặc Biệt - Mua 1 Tặng 1 (31/07)
  • Mùa Hè Ước Nguyện Mùa Hè Ước Nguyện
  • [HOT] Khai Mở Server S171 - Shitō Akimichi [HOT] Khai Mở Server S171 - Shitō Akimichi
  • Hệ thống 2T SUPPORT Hệ thống 2T SUPPORT
  • Phiên bản 9.0 : Nguyệt Nhãn - Tsukuyomi vĩnh cửu Phiên bản 9.0 : Nguyệt Nhãn - Tsukuyomi vĩnh cửu

Tin Tức